Plynoinstalace

Plynoinstalace


Provádíme veškeré plynoinstalace dle ČSN EN 1775 a TPG 704.
Technická pravidla TPG 704 01, vycházející z ustanovení ČSN EN 1775:2008 (38 6441) , stanovují podrobnější úpravu pro oblast navrhování, stavbu, rekonstrukci, zkoušení, uvádění do provozu, provoz, opravy a údržbu odběrných plynových zařízení včetně spotřebičů na plynná paliva v budovách. Přímo navazující činností na plynoinstalace je provádění revizí a tlakových zkoušek a uvedení systémů vytápění a plynových spotřebičů do provozu.
Kvalitně provedené revize plynu jsou podmíněny perfektní prací vyškolených pracovníků spolu s dodržením platných technických norem a výrobci předepsaných technologických postupů.

Stručná nabídka

 • projektová dokumentace včetně schvalovacích řízení a jednání s plynárnami
 • samotná realizace plynoinstalace a rozvodů plynu
 • kompletní rekonstrukce Vaší stávající plynoinstalace
 • opravy současné plynoinstalace
 • pravidelné prohlídky, čistění a servis plynových spotřebičů
 • montáž a demontáž plynových kotlů
 • revize plynových rozvodů a spotřebičů
 • tlakové zkoušky
 • revize a vložkování komínů pro plynové spotřebiče nerezovými vložkami
 • záruční i pozáruční servis
 • poradenská služba

 

Druhy instalací

 • plynoinstalace v domácnostech
 • zdravotní instalace
 • průmyslové plynovody
 • venkovní plynovody
 • plynovody propan – butan

Druhy materiálů

 • ocelové potrubí
 • měděné potrubí
 • plastové potrubí

Svářečské práce