solární zařízení

Solární zařízení


Solární technika vlivem neustálého zdražování energií u nás stále více získává na oblíbenosti. Sluneční kolektory špičkové kvality mohou předat 60 – 80 % energie nutné k ohřevu teplé užitkové vody. Slunce lze využít také k přitápění ústředního topení nebo ohřevu bazénu. Vzhledem k tomu, že takové množství energie je čerpáno zdarma ze slunce, stojí tento fakt jistě za zamyšlení při návrhu systému vytápění a ohřevu teplé užitkové vody. Počáteční investice představují jediné podstatné náklady na provoz systému solárního ohřevu. Veškeré komponenty se totiž vyznačují dlouhou životností a takřka bezúdržbovým provozem.
Díky tomu, že moderní kolektory efektivně využívají nejen přímé, ale i rozptýlené (odražené) sluneční záření, jsou tyto systémy účinné i v klimatických podmínkách s nižším počtem slunečných dnů v roce, mezi něž patří i Česká republika.

Provádíme montáž solárních systémů s podporou vytápění a ohřevem teplé užitkové vody, kompletní solární kolektory instalujeme do krytiny i nad krytinu. Cílem dodávaných solárních systémů je ekonomická návratnost investice a dlouhá životnost jednotlivých komponent.
Solární systémy uvedeme do provozu, samozřejmostí je záruční a pozáruční servis.

Změněné klimatické a povětrnostní podmínky, a na to přizpůsobená nová norma DIN 1055 (německá národní norma – Plastové potrubní systémy – Potrubní kanalizační systémy z termoplastů uvnitř budov – Stanovení odolnosti opakovanému působení zvýšené teploty (teplotním cyklům)) ošetřující účinky na nosné konstrukce, vedou ke stále větším požadavkům na systémy k montáži solárních zařízení, proto neustále vzděláváme naše pracovníky, abychom byli dobře připraveni na Vaše požadavky a přání.

Vyřídíme rovněž poskytnutí aktuálních státních dotací.

Zpracování projektu

  • návrhy, projekce, montáž fotovoltaických zařízení
  • montáž solárních panelů
  • montáž čerpadlových a řidících jednotek
  • montáž trubního vedení
  • plnění solárních systémů
  • solární přitápění objektů
  • solární chlazení objektů
  • solární ohřev TUV
  • solární ohřev bazénů