Školící středisko

Školící středisko


Pro zefektivnění práce a času našich zaměstnanců jsme vybudovali vlastní školící středisko. Pro financování výstavby jsme využili dotací ze strukturálních fondů Evropské unie.
Naši pracovníci již nemusí jezdit na různá školení po celé republice, ale vyučující odborníci jezdí za námi. To má mimo jiné dopad i na hospodaření firmy, jelikož dochází k úspoře nejen finančních prostředků, ale především času našich zaměstnanců. Nejsme závislí na termínech cizích školících středisek, ale můžeme školení efektivně plánovat ve vztahu k aktuálnímu objemu práce.

Naše školící středisko je vybaveno moderní počítačovou technikou a multimediálními zařízeními. Pod jednou střechou se tak dají naučit všechna důležitá technická řešení: počínaje klasickými rozvody pitné a užitkové vody, plynoinstalace, vzduchotechniky, přes systémy pro plošné vytápění/chlazení, regulaci, až po systémy pro regenerativní energie – solární kolektory, tepelná čerpadla sondy či plošné kolektory a další.

Pracujeme s rozličnými materiály, každý výrobek má svá specifika daná výrobcem, toto vše musí naši pracovníci perfektně ovládat.

Neméně důležitým školením je bezpečnost práce.