Prohlášení o ochraně osobních údajů

Informace o zákaznících, partnerech a žadatelích o místo získané prostřednictvím webových stránek jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se Zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Společnost IP systém a.s. užívá veškeré údaje získané prostřednictvím webových stránek výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Bez výslovného souhlasu dotčených osob nakládá společnost IP systém a.s. s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v §5 odst. 2 písm. b) a v §5 odst. 6.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů má platnost do odvolání, nebo do změny příslušných zákonů.
Použití cookies

Soubory cookies použité na stránkách IP systém a.s. shromažďují některé informace o návštěvníkovi stránek. A to především informace o použítých prohlížečích, lokalitách či vyhledávacích frázích. Umožňují tím společnosti IP systém a.s. efektivně vyhodnocovat používání stránek, klíčových slov atd. Tyto informace slouží pouze pro vnitřní potřebu vlastníka stránek. Pokud s tímto nesouhlasíte, zakažte používání cookies ve svém prohlížeči. V tomto případě ale nemůže vlastník stránek garantovat jejich bezchybnou funkčnost.